Generujemy bardzo dokładne i szczegółowe rzuty pięter,
przekroje oraz widoki elewacji

Przygotowujemy rysunki i wyploty 2D na podstawie chmury punktów, głównie plany kondygnacji, przekroje (sekcje), widoki elewacji.

W porównaniu do standardowych metod badawczych (Disto, taśma miernicza lub tachimetr) nasze rysunki wykonane na podstawie chmury punktów, generowanej podczas skaningu laserowego, mogą być o wiele bardziej szczegółowe i dokładne, niż powstałe na podstawie tradycyjnych pomiarów.  

Gwarantujemy dużą dokładność sięgającą nawet 10 mm dla bardzo dużych obiektów.

Wektoryzowanie obiektów o dużym poziomie szczegółowości jest procesem bardzo czasochłonnym. Dlatego na początku należy sprecyzować oczekiwany poziom wyrysowanego detalu (określić poziom szczegółowości) bez względu na to czy jest to obiekt zabytkowy czy prosta zabudowa.

Praktyczne zastosowania obejmują:

Dokumentacje do celów projektowych

Inwentaryzacje powykonawcze

Dokumentacje architektoniczne zabytków

Poziomy szczegółowości 2D

  Projekty – DOKUMENTACJA 2d CAD