Oferujemy całą gamę modeli 3D CAD w różnych formatach i na różnych poziomach szczegółowości

Złożoność chmury punktów i możliwość jej szerokiego wykorzystania jest wielką zaletą, jednak technologia posiada także kilka wad. Przede wszystkim wielkość zbioru danych. Większość aplikacji nadal wymaga konwersji chmury punktów do zbioru CAD (wpasowanie elementów geometrycznych w skanowane powierzchnie reprezentowane przez punkty). Najnowocześniejsze oprogramowania oferują pomoc w formie półautomatycznych algorytmów wpasowania, jednak trzeba pamiętać, że proces ten musi być wspomagany przez ręczną weryfikację, więc ostatecznie nadal pozostaje bardzo czasochłonny.

Przed przystąpieniem do sporządzenia modelu 3D należy zdecydować, na jakim poziomie szczegółowości ma zostać przedstawiony efekt finalny. Ma to, bowiem kluczowe znaczenie przy szacowaniu czasu i wpływa na cenę usługi. Istnieje wiele niuansów związanych z modelowaniem. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam idealnie dopasować metody działania do pożądanego efektu oraz pozwala sprostać wszystkim indywidualnym potrzebom klienta. Możemy również dostarczyć oteksturowany model 3D z rzeczywistymi teksturami z wysokorozdzielczych zdjęć lub dopasować sztuczne faktury. Funkcja ta jest przydatna w niektórych zastosowaniach architektonicznych lub marketingowych.

Z zakresu trójwymiarowych modeli dostarczamy:

model 3D CAD 

oteksturowane modele 3D CAD 

mesh modele 3D 

modele instalacji (PDMS)

   Przykłady dla różnych poziomów szczegółowości:

  Projekty – modele 3d cad