3Deling systematycznie angażuje się w projekty z branży przemysłowej. Prowadzony przez nas proces inwentaryzacji rozpoczyna się od skanowania laserowego bieżącej konstrukcji i tworzenia dokumentacji powykonawczej. Następnie we współpracy z klientem uczestniczymy w procesie projektowania, by ostatecznie dokonać sprawdzenia zgodności projektu ze stanem faktycznym.

W przypadkach wielu projektów to etap końcowy. Zgromadzone dane są archiwizowane i niewykorzystywane przy przyszłych projektach, co w ogólnym rozrachunku potęguje koszty i powoduje utratę ciągłości każdego pojedynczego projektu.
  

W 3Deling myślimy bardziej globalnie i innowacyjne. Oferujemy stworzenie cyfrowej bazy danych elementów instalacji, tak zwaną Cyfrową Fabrykę (ang. Digital Plant), która integruje informację przestrzenną (model 3D) wraz ze szczegółową informacją (bazodanową) o konkretnym elemencie instalacji. Klient zyskuje wtedy możliwość wykorzystania zebranych informacji nie tylko przy pojedynczym projekcie, ale w całym procesie zarządzania instalacją, co prowadzi do zwiększenia efektywności, oszczędności czasu i redukcji kosztów.  

Digital Plat może być budowana na bazie istniejących formatów PDMS (AVEVA) lub PDS (Intergraph) lub tez za pomocą autorskiego dedykowanego oprogramowania rozwijanego przez 3Deling.

Dla klientów, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w zarządzaniu cyfrowymi bazami danych (Digital Plant), oferujemy szkolenia, doradztwo, a także pomoc w zakupie i dostosowywaniu oprogramowania do indywidualnych potrzeb.

Nasze produkty i usługi:
  • Schemat orurowania i oprzyrządowania
  • Modelowanie 3D
  • Projektowanie konstrukcji
  • Rysunki izometryczne rurociągów
  • Schematy jednokreskowe, okablowania i obciążeń
  • Zaznaczanie stref zagrożenia
  • Karty technologiczne urządzeń
  • Instrument Loop Diagrams

  Wideo:

  Inne projekty w kategorii Cyfrowa fabryka: