Oferujemy badania deformacji i monitoring przemieszczeń

W zależności od zadania oraz obiektu możemy użyć technologii skaningu laserowego 3D w celu zarejestrowania nieregularności kształtów i powierzchni obiektu. Możemy także przygotować zestaw punktów kontrolowanych i punktów poddawanych badaniu, zamarkować je i objąć cyklicznymi pomiarami przy pomocy precyzyjnych tachimetrów.

 

Prezentujemy informacje dotyczące deformacji i przemieszczeń w najdogodniejszej dla klienta formie, w postaci wykresów, diagramów lub hipsometrii. Możemy również utworzyć stały 24-godzinny monitoring, jeśli jest to konieczne.

 

Praktyczne zastosowania obejmują:

Budynki lub inne obiekty w pobliżu placów budowy lub eksploatacji górniczej

Tereny kolejowe : tory, mosty, tunele

  projekty – badania deformacji