Oferujemy usługi z dziedziny inżynierii odwrotnej, które obejmują dokładne analizy geometryczne, analizy materiałów i powierzchni oraz tworzenie precyzyjnych modeli 3D CAD i dokumentacji technicznej 2D.

Inżynieria odwrotna (ang. reverse engineering) zwana też inżynierią wsteczną opiera się na technice microscanning’u i polega na stworzeniu wiernego cyfrowego odpowiednika skanowanego elementu. W swojej pracy używamy dedykowanego, nowoczesnego skanera triangulacyjnego światła białego, który charakteryzuje się trzema zakresami pomiaru, ustalanymi w zależności od wielkości skanowanego obiektu.

Skanowaniu 3D poddajemy obiekty o wielkości od kilku milimetrów do kilku metrów. Wygenerowana z dużą precyzją chmura punktów (nawet 67 punktów/mm2) zachowuje dokładność od 0,023 mm zgodnie z normą VDI/VDE. Skaner zachowuje swoją wysoką dokładność, ponieważ jest regularnie kalibrowany.
Specjalistyczne oprogramowanie pozwala na zmianę otrzymanej podczas skanowania chmury punktów w siatkę trójkątów (mesh). Nie jest to proces automatyczny, wymaga nadzoru i pracy naszych inżynierów.

Przygotowany przez nas mesh (w formatach stl, ply, obj, asc i bin) może być bezpośrednio wykorzystany w druku 3D i szybkim prototypowaniu. Wynikiem porównania modelu stanu faktycznego obiektu z projektowanym jest mapa odchyłek np. w formie kolorowej tekstury.

Uzyskana geometria przedmiotu jest jednak przede wszystkim podstawą do tworzenia parametrycznego modelu 3D CAD, niezbędnego w dalszych analizach, które możemy przeprowadzić zgodnie z indywidualnym zamówieniem klienta.

Inżynieria odwrotna znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, architekturze i archeologii. Posiadając model 3D zeskanowanego obiektu, jesteśmy w stanie odtworzyć dokumentację techniczną 2D, kontrolować rozwój i modyfikację obiektu, przeprowadzać symulacje, co w ogólnym rozrachunku wpływa na obniżenie kosztów całego procesu produkcji. Tworzenie modeli mesh jako metoda digitalizacji może stanowić formę ochrony dziedzictwa kulturowego i pozwala na tworzenie cyfrowych kopii cennych eksponatów archeologicznych czy zbiorów muzealnych.

Nasze produkty:
  • Precyzyjna i gęsta chmura punktów
  • Zoptymalizowany mesh model
  • Dokładny model 3D CAD
  • Analizy odkształceń i ubytków
  • Generowanie dokumentacji technicznej 2D
  • Odtwarzanie dokumentacji

  Wideo:

  Wideo: