WYKRYWANIE KOLIZJI

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykonujemy analizy możliwych kolizji na podstawie chmury punktów lub gotowych opracowań CAD

Spośród wielu zastosowań skaningu laserowego, wykrywanie kolizji przeprowadzone na podstawie chmur punktów może okazać się najodpowiedniejsze, a nawet bezcenne. Porównując poniesione koszty na wykrywanie potencjalnych kolizji do korzyści, jakie mogą przynieść takie pomiary i jakie błędy projektowe mogą zostać wyeliminowane już na wczesnym etapie budowy, jest oczywiste, że kontrole te powinny być wykonywane na każdej dużej i skomplikowanej budowie.
Możemy wykonać porównanie projektów CAD do chmury punktów. Jeden element to skaning obiektu i uzyskanie chmury punktów, drugi to projekt budowy lub zmiany, wykonany w tym samym układzie współrzędnych. Porównuje się te dwa zbiory danych i analizuje możliwe kolizje. Możemy również porównać dwie chmury punktów, gdy skaning został wykonany w jakimś odstępie czasu budowy lub eksploatacji instalacji. Wynik porównania wykaże wszystkie zmiany, jakie miały miejsce między czasem obydwu pomiarów.
Praktyczne zastosowania obejmują:

Eliminację błędów konstrukcyjnych na etapie projektu

Wykrywanie potencjalnych kolizji przed wdrożeniem zmian

Projektowanie modernizacji i przebudowy

  Wideo

   Przykłady analiz kolizji konstrukcji:

  Projekty – wykrywanie kolizji