Mamy duże doświadczenie w pomiarach inwentaryzacyjnych dużych instalacji morskich (platformy wiertnicze) oraz transportu morskiego (statki, tankowce, holowniki).
Posiadamy wymagane szkolenia z zakresu BHP dla branży morskiej, akredytowane przez Opito & NOGEPA. Ponadto znając charakter sektora naftowego i gazowego jesteśmy w stanie zorganizować i wykonać pomiar stosunkowo szybko z uwzględnieniem konieczności podróżowania.
Opracowaliśmy własne rozwiązanie do pomiarów punktów kontrolnych na obiekcie pływającym i jesteśmy w stanie dokładnie je pomierzyć tachimetrem precyzyjnym, by zostały wykorzystane do wyrównania.
Element ten jest szczególnie trudny do przeprowadzenia pomiarów tradycyjnych i skaningu laserowego ze względu na brak stabilnego położenia urządzenia pomiarowego na wodzie. Dlatego wdrożyliśmy własną metodę rozwiązania i regulacji sieci w przypadku, gdy tachimetr nie utrzymuje poziomu.

Nasz zespół specjalistów CAD posiada duże doświadczenie w modelowaniu i przetwarzaniu chmur punktów dla obiektów instalacji morskich oraz statków, często z wieloma szczegółami wyposażenia i orurowania.

Możemy przekształcić chmury punktów do prostych modeli 3D CAD, ale również możemy tworzyć inteligentne modele kompatybilne z Aveva PDMS, CADworx lub Open Plant.

Podobnie jak w przypadku lądowych obiektów przemysłowych, możemy wesprzeć fazę projektowania o analizę występowania potencjalnych kolizji, a nawet wykonać symulację optymalnych tras wylotowych dla rurociągów i określić stanowiska sprzętu. Swoje opracowania dostosowujemy do indywidualnych wymagań klientów.

Korzyści z zastosowania skaningu laserowego 3D:

Czas

Krótszy czas pozyskania danych w porównaniu do klasycznych metod.

Bezpieczeństwo

Posiadamy szkolenia BHP dla pomiarów na statkach.

Precyzja

Mamy własne rozwiązanie dla pomiarów punktów kontrolnych na obiektach pływających.

  Zarządzanie wodami balastowymi

W 2004 r. przyjęto międzynarodową konwencję o kontroli i zarządzaniu wodą balastową i osadami statków (konwencja BWM) w celu wprowadzenia ogólnych regulacji mających na celu kontrolę przenoszenia organizmów w wodach balastowych. Po wejściu w życie traktatu, woda balastowa musi być poddawana
obróbce przed jej wypuszczeniem w nowe miejsce. Ograniczy to transfer gatunków obcych do nowych środowisk, co do tej pory negatywnie wpływało na ekosystemy morskie.
Konwencja BWM weszła w życie 8 września 2017 r.
3Deling oferuje szybkie i ekonomiczne rozwiązania pomiarowe, wspomagające instalację systemów do oczyszczania wód balastowych.
Sporządzamy:

dokładne dokumentacje powykonawcze

modelowanie projektowanego systemu

analizy kolizji

dokumentacje do rekonfiguracji istniejącej przestrzeni

dokumentacja ISO wspierająca instalację

Pobierz PDF

  Wideo:

  Inne projekty w kategorii Offshore: