Wykonujemy zdjęcia panoramiczne obiektów na podstawie, których powstają internetowe wycieczki zwane PanoTours

Wykonujemy wysokorozdzielcze panoramy 360 stopni, a następnie łączymy je z mapami obrazów na stronach internetowych z indywidualnym interfejsem klienta. Użytkownik może oglądać dowolną pozycję panoramy i obracać ją w każdym kierunku, tak by mieć obraz całej okolicy. Istnieje również możliwość szybkiego przechodzenia do wybranych pozycji panoramy.
Panoramiczne obrazy mogą być wzbogacone informacyjnymi linkami zawierającymi szczegółowe dane o przeglądanym obiekcie. Jako dodatkową zawartość można dołączy również pliki audio lub filmy. Cały materiał może być publikowany w internecie.

panotour
Cerkiew św. Paraskewy w Radrużu