Na podstawie chmury punktów opracowujemy modele instalacji w oprogramowaniu Aveva PDMS, CADWorx i Open Plant

Pracujemy w środowisku najnowszego oprogramowania Aveva E3D, który jest w pełni kompatybilny ze standardami PDMS format v.12.1 sp5. Aveva nadaje się do opracowania wszelkiego rodzaju instalacji przemysłowych.

PDMS może wydawać się tylko kolejną wersją modelu 3D, ale w rzeczywistości jest to bardziej baza danych niż tylko prosta reprezentacja przestrzeni trójwymiarowej obiektu. PDMS został stworzony specjalnie dla projektowania nowych instalacji chemicznych – by kontrolować prace od najwcześniejszego etapu projektowania instalacji do określania najmniejszych szczegółów istniejącej instalacji. Dzięki PDMS można określić na przykład ile będzie potrzebnych i jakich rozmiarów śrub do zmontowania konkretnej, zaprojektowanej struktury.

Inwentaryzacje powykonawcze są bardziej skomplikowane. Modele PDMS są bardzo użyteczne i cenne tylko wtedy, kiedy posiadamy bardzo dużo informacji, z których planujemy zbudować bazy danych. Im bardziej szczegółowe informacje posiadamy tym bardziej czasochłonny jest projekt, co ma oczywiście swoje przełożenie na jego cenę. Biorąc pod uwagę przytoczony przykład z określeniem ilości śrub, ilość szczegółów pożądanych może mieć naprawdę duże znaczenie. Ten sam projekt w zależności od zakresu wymagań i informacji o detalach może mieć niezwykle rozbieżne wyceny. W związku z tym przed rozpoczęciem projektu powykonawczego PDMS, musi zostać ustalone wiele kwestii, by dokładnie określić zakres prac.

Praktyczne zastosowania obejmują:

Wszelkie obiekty wymagające modernizacji instalacji

Rysunki PID i ISO

   projekty – modele instalacji