Naziemny skaning laserowy 3D może obejmować również duże aglomeracje miejskie. Na jego podstawie wykonuje się opracowania CAD zarówno dwu- jak i trójwymiarowe, w tym rysunki elewacji, rzuty, modele 3D, mass modele oraz mapy topograficzne 2D i 3D.

Nawet przy pomocy naziemnego skaningu laserowego możemy dokonać pomiaru rozległych powierzchni. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, wykonujemy pomiary przy pomocy mobilnego skanera laserowego (jest mniej dokładny, jednak nadal wystarczający dla takich zastosowań).

Dla dużych powierzchni tworzymy opracowania topograficzne – Topo 2D i 3D, na podstawie chmury punktów. Ponadto wykonujemy modele 3D oraz rysunki 2D, mass modele oraz modele ROL w celu badania poziomu oświetlenia (eng. ROL – Right of Lights).

Wykonujemy zlecenia dla klientów z całego świata z różnych sektorów tj. koleje, drogi, budynki. Dostosowujemy opracowania do indywidualnych standardów, wg dostarczonych wytycznych klienta, zgodnie z jego wymaganiami i specyfikacją.

Możemy również przetwarzać dane pozyskane z lotniczego skaningu laserowego. Posiadamy oprogramowanie, które pozwala nam dokonać niezbędnych obliczeń i opracować georeferencję.
Korzyści z zastosowania skaningu laserowego 3D:

Kompleksowość

Kompleksowe informacje na podstawie jednego pomiaru.

Dokładność

Wysoka szczegółowość i precyzja.

Wizualizacje

Możliwość tworzenia wizualizacji.

Zakres opracowania

Pomiar nawet rozległych obszarów.

  Wideo:

  Inne projekty w kategorii Planowanie przestrzenne: