Projekt IT realizowany z Funduszy Europejskich

Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, które otrzymaliśmy w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój, 1-go sierpnia 2018 r. uruchomiliśmy realizację projektu pt. “Opracowanie oprogramowania optymalizującego proces tworzenia dokumentacji projektowej opartej na danych uzyskanych w efekcie naziemnego skanowania laserowego ze szczególnym naciskiem na uproszczenie dostępu i możliwości interpretacyjnych chmur punktów”.
Nasz projekt ma na celu optymalizację procesu tworzenia dokumentacji 3D obiektów przemysłowych i architektonicznych w oparciu o dane uzyskiwane ze skanerów laserowych oraz upowszechnienie ich wykorzystania do celów projektowych. Chcemy stworzyć pakiet innowacyjnego oprogramowania, który z jednej strony wspomoże i usprawni proces obróbki danych 3D ze skaningu laserowego (chmur punktów), a z drugiej pozwoli na lepszą i łatwiejszą interpretację chmury punktów przez odbiorców końcowych naszych usług.
Stworzyliśmy już własny format chmury punktów i potwierdziliśmy jego funkcjonalność w środowisku CAD. Kolejne zadania,
które sobie wyznaczyliśmy obejmują stworzenie następujących narzędzi:
  • aplikację 3DL Viewer – niezależny program do przeglądania chmur punktów w widokach 3D,
  • aplikację 3DL Survey – automatyczny algorytm rejestrujący i kolorujący skany,
  • aplikację 3DL CAD – program wspomagający proces modelowania 3D,
  • aplikację 3DL Manage – narzędzie umożliwiające lepszą interpretację i projektowanie w oparciu o chmurę punktów.

Oprogramowanie wspomagające obróbkę chmury punktów (3DL: Viewer, Survey, CAD) będzie wykorzystywane przez naszych wewnętrznych inżynierów CAD i ma za zadanie przyspieszyć proces przetwarzania danych, poprzez jego częściową automatyzację oraz podnieść jakość naszych usług. Mamy nadzieję, że osiągnięty zysk czasowy i jakościowy będzie na tyle duży, żeby zachęcić naszych kolegów z branży do zainteresowania się naszymi usługami w zakresie częściowego opracowania danych skaningowych.
Aplikacja 3DL Manage może zainteresować przede wszystkim biura projektowe obsługujące zakłady przemysłowe oraz operatorów tych zakładów. Rozwiązanie to umożliw przeprowadzenie pewnych działań projektowych (np. zaplanowanie wymiany części instalacji) w oparciu o chmurę punktów, co będzie znacznie tańszym i łatwiejszym rozwiązaniem, niż stosowane dotychczas. Planujemy ciągły rozwój 3DL Manage z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych użytkowników, co pozwoli nam wzmocnić nasze relacje biznesowe z obecnymi i przyszłymi klientami.