Budynek mieszkalny w Londynie

LOKALIZACJA

Londyn, Wielka Brytania

SPRZĘT POMIAROWY

Riegl VZ-400, Station Leica TCRA 1201+

CZAS OPRACOWANIA

1 dzień w terenie 4 dni na wygenerowanie raportu

PRODUKT KOŃCOWY

Chmura punktów, Model 3D, Raport powierzchni

Budynek mieszkalny w Londynie – Obliczenie powierzchni zewnętrznej elewacji

Prezentujemy nowy przykład projektu, którego celem było dostarczenie dokładnych informacji służących wycenie planowanych prac remontowych dla elewacji zewnętrznej. Ze względu na złożoność kształtu budynku, najlepszym rozwiązaniem było wykonanie modelu 3D, a następnie odczytanie poszczególnych wartości z utworzonych powierzchni. Nasi pracownicy dołożyli wszelkich starań aby otrzymać dokładne wymiary bryły.

W pierwszej kolejności, przy pomocy skanera o dalekim zasięgu zeskanowana została elewacja zewnętrzna budynku. Następnie, dane ze skanera zostały połączone do jednego wspólnego układu współrzędnych i dzięki temu można było uzyskać spójną chmurę punktów obrazująca kształt całego budynku. Kolejny krokiem było stworzenie modelu bazującego na wspomnianej chmurze punktów. Praca ta została wykonana w programie MicroStation. Model 3D elewacji budynku podzielono na obszary ze względu na jego poszczególne typy, a każdy wydzielony model został rozwinięty na płaszczyznę w celu obliczenia jego powierzchni. Zakres całego projektu obejmował wszystkie części budynku. Wydzielono następujące obszary: ściana główna, ściany tylne, ściany na dachu oraz balkony, które również rozdzielone zostały pod względem typu. Ostateczne wyniki pomiarów przedstawiono w raporcie, który zawierał widoki izometryczne wydzielonych brył wraz z ich rozwinięciami na płaszczyzny 2D.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii architektura