SILOS CHEŁM

LOKALIZACJA

Chełm, Polska

SPRZĘT POMIAROWY

skanery Riegl VZ-400, tachimetr Leica TCRA 1101 plus

CZAS OPRACOWANIA

1.5 dnia w terenie (2 osoby pomiarowe), 10 dni opracowania w biurze (2 osoby)

PRODUKT KOŃCOWY

połączona chmura punktów, dokumentacje 2D CAD, generowanie siatki mesh 3D, model mesh 3D, sekcje 2D

Inwentaryzacja powykonawcza silosów na cement w Chełmie

Cementownia zlokalizowana we wschodniej Polsce zakończyła budowę dwóch nowych silosów na cement o wydajności 125 000 ton każdy. W celu weryfikacji stanu nowej zabudowy z projektem, zlecono przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej. Szczególni ważne było określenie grubości żelbetowych powłok, dlatego należało przeprowadzi pomiary z dużą dokładnością.
Wykonano skanowanie 3D wraz z precyzyjnym pomiarem punktów kontrolnych w celu poprawy dokładności łączenia skanów. Uzyskano około 60 pojedynczych skanów łącznie zewnętrza i wnętrza betonowych silosów. Chmury punktów połączono i zorientowano do lokalnego układu współrzędnych. Na podstawie uzyskanej chmury punktów wykreślono tradycyjne opracowania 2D oraz wygenerowano kolorowy precyzyjny model 3D na podstawie siatek mesh z barwną reprezentacją odchyleń grubości powłok.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii przemysł