Zabytkowa elewacja w Płocku

LOKALIZACJA

Płock, Polska

SPRZĘT POMIAROWY

skaner VZ-400 Riegl, tachimetr TCRA1101 Plus, aparat Canon 3D mark II, dron

CZAS OPRACOWANIA

1 dzień w terenie (10 skanów, kilkaset zdjęć z drona), 10 dni opracowania w biurze  

PRODUKT KOŃCOWY

ortofotoplan elewacji, model BIM 3D (Revit)

Zabytkowa elewacja w Płocku

Projekt zamówiony przez zarządcę budynku, jego celem była inwentaryzacja zabytkowej zewnętrznej elewacji. Konserwator zabytków postawił wysokie wymagania dokładnościowe do opracowania inwentaryzacji. Ortofotoplany, czyli zdjęcia metryczne, zostały wykonane z pikselem wielkości 2mm. Wykonaliśmy skanowanie laserowe oraz nalot dronem z zamontowanym aparatem cyfrowym. Skany posłużyły do nadania geometrii zdjęciom, które zostały zorientowane w programie Bentley Context Capture. Wygenerowaliśmy model siatkowy wraz z teksturą o dużej rozdzielczości. Model posłużył do wyrenderowania ortofotoplanu. Dodatkowo oprócz samego orta wykonaliśmy bardzo szczegółowy model BIM w programie REVIT.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii zabytki