Farma w Południowej Anglii

LOKALIZACJA

Anglia

SPRZĘT POMIAROWY

ZF Imager 5010, Station Leica TCRA 1201+

CZAS OPRACOWANIA

1 dzień w terenie 2 dni na wygenerowanie modeli i raportu

PRODUKT KOŃCOWY

Chmura punktów, Mesh model 3D, Raport objętości

Farma z południowej Anglii – Obliczenia objętości w celu oszacowania kosztów transportu

Przedstawiamy jeden z naszych projektów, który ukazuje nam, jak w praktyczny sposób wykorzystać mogą Państwo oferowane przez nas usługi.
Celem projektu było obliczenie objętości dużej ilości materiału sypkiego zalegającego na działce klienta, co było podstawą do wyceny transportu oraz utylizacji tego materiału. Pierwszym etapem projektu były prace terenowe czyli skanowanie laserowe 3D, następnie dane zostały zarejestrowane i została wygenerowana chmura punktów. W oparciu o zarejestrowaną chmure punktów stworzono model siatkowy 3D. Ważnym elementem podczas pracy nad generowaniem siatki było utrzymanie poprawniej topologii modelu oraz wypełnienie wszelkich nieciągłości. Mając “wodoszczelny” model siatkowy oprogramowanie CAD obliczało objętość poszczególnych brył.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii pomiary objętości

Farma w południowej Anglii