PKP GDYNIA

LOKALIZACJA

Stacja PKP Gdynia, Polska

SPRZĘT POMIAROWY

Skaner Faro LS880, tachimetr Leica TCRA 1101 plus

CZAS OPRACOWANIA

6 dni w terenie (3 osoby pomiarowe), 45 dni opracowania w biurze (3 osoby)

PRODUKT KOŃCOWY

rzuty, przekroje, rysunki elewacji, modele 3D

Inwentaryzacja powykonawcza 2D i 3D na stacji kolejowej Gdynia

Stacja kolejowa w Gdyni jest jednym z największych dworców kolejowych w Polsce. Kompleks składa się z budynku stacji, budynku biurowego oraz dwóch hal kolejowych połączonych zadaszonym przejściem. W podziemiach dworca zlokalizowane są dwa schrony.
Stacja znajduje się na liście obiektów zabytkowych Dziedzictwa Narodowego i dlatego projektanci planujący przebudowę nie mogą wprowadzać znaczących zmian w konstrukcji zewnętrznej, natomiast wnętrze może zostać całkowicie zmienione.
Zlecono nam wykonanie inwentaryzacji powykonawczej całego kompleksu. Poza standardowymi rzutami kondygnacji i rysunkami elewacji, wykonaliśmy modele 3D do celów wizualizacji.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii przemysł