Jaskinia Ciemna

LOKALIZACJA

Jura krakowsko-częstochowska, Polska

SPRZĘT POMIAROWY

Klient dostarczył surowe dane w postaci chmur punktów do opracowania 

CZAS OPRACOWANIA

1 osoba 2 dni dni opracowań w biurze (rejestracje i animacje)

PRODUKT KOŃCOWY

połączona chmura punktów (około 30 pojedynczych skanów), animacje 

Opracowanie jaskini Ciemnej na Jurze krakowsko-częstochowskiej

Projekt o celu badawczo naukowym prowadzony i zlecony przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie dotyczył badań osady ludzkiej zlokalizowanej w Jaskini Ciemnej na Jurze krakowsko-częstochowskiej.

Zakres naszego opracowania obejmował rejestrację skanów wraz z wyrównaniem na podstawie dostarczonych surowych danych oraz wizualizacją z chmury punktów.

Pracownicy muzeum będą mogli swobodnie i w każdym momencie na zdigitalizowanym materiale (chmurach) odkrywek dokonywać pomiarów. Projekt może być wstępem do szerszej współpracy.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii zabytki