KLASZTOR BERNARDYNÓW

LOKALIZACJA

Warta, Polska

SPRZĘT POMIAROWY

skaner VZ-400 Riegl, tachimetr TCRA 1101 Plus, Camera Canon 3D mark II

CZAS OPRACOWANIA

1 dzień w terenie, 10 dni opracowania w biurze

PRODUKT KOŃCOWY

połączona chmura punktów, ortofotoplany, opracowanie CAD, model mesh

Klasztor Bernardynów w Warcie

Projekt realizowany na zlecenie konserwatora zabytków obejmował wykonanie rysunków elewacji oraz ortofotoplanów – metrycznych zdjęć wysoko rozdzielczych. Orta zostały wygenerowane z teksturowanych modeli mesh. Modele te powstały bazując na wykonanych podczas pomiaru zdjęciach. Projekt okazał się ciekawy zarówno w części opracowania w terenie jak i podczas prac w biurze.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii zabytki