Kompleks hotelowy Bryza

LOKALIZACJA

Jurata, Polska

SPRZĘT POMIAROWY

skanery Z+F Imager 5010C, Riegl VZ-400, tachimetr Leica TCRA 1101 plus

CZAS OPRACOWANIA

3 dni w terenie, 40 dni opracowania w biurze (3 osoby)

PRODUKT KOŃCOWY

połaczona chmura punktów (600 pojedyńczych skanów), TruView, dokumentacja 2D, TOPO 2D

Skaning laserowy i dokumentacja Kompleksu Hotelowego Bryza w Juracie

Ośrodek Bryza po przeprowadzeniu gruntownego remontu zlecił nam wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz sporządzenie dokumentacji 2D. Zeskanowano cały kompleks hotelowy z zewnątrz, wraz z dachami oraz terenem wokół. Klient wskazał dwa budynki do dokładniejszego pomiaru również wewnątrz.

Dla pomiaru obszaru zewnętrznego wykonano mapę topograficzną 2D. Natomiast dla budynków znajdujących się na obszarze opracowania wyrysowano rzuty elewacji 2D. Dla zeskanowanych wnętrz budynków opracowano plany 2D każdego piętra.

Skaning został wykonany zimą, poza sezonem urlopowym, by w hotelu nie było gości. Jednak występujące niskie temperatury i silny wiatr znacznie utrudniały prace terenowe.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii planowanie przesztrzenne