Kopalnia Soli w wieliczce

LOKALIZACJA

Kopalnia Soli w Wieliczce, Polska

SPRZĘT POMIAROWY

skanery Riegl VZ-400, Faro LS 880, tachimetr Leica TCRA 1101 plus

CZAS OPRACOWANIA

8 dni w terenie, 40 dni opracowania w biurze

PRODUKT KOŃCOWY

połączona chmura punktów, TruView, dokumentacja 2D, ortoobrazy

Skaning laserowy 3D Kopali Soli w Wieliczce

Administratorzy Kopalni Soli w Wieliczce (wpisanej na Listę Obiektów Dziedzictwa Kulturowego) zlecili wykonanie pilotażowego projektu skaningu laserowego kopalni. Głównym celem było określenie możliwości wykorzystania technologii naziemngo skaningu laserowego w bieżących pracach konserwacyjnych kopalni.

Projekt koncentrował się na podziemnych korytarzach i komorach, które tworzą trasę turystyczną, w związku z tym większość prac pomiarowych musiała zostać wykonana w nocy, gdy obiekt był zamknięty dla zwiedzających.

Klient zlecił wykonanie skaningu w kolorach RGB, co nie było łatwym zadaniem ze względu na złe warunki oświetleniowe.  Przygotowaliśmy wyploty sekcji 2D z ortoobrazami, które zostały wygenerowane z kolorowej chmury punktów. Stworzyliśmy także szczegółowy model mesh wszystkich komór i korytarzy, który później posłóżył do wyznaczenia ich objętości.

Ostatecznie wygenerowaliśmy też Trueview w barwach RGB.

Ponadto klient zamierza wykorzystać dostarczoną przez nas chmurę punktów jako bazę do przyszłych analiz deformacji. W tym celu skaning może zostać powtórzony a wyniki porównane.

W związku z tym, że jest to obiekt bardzo atrakcyjny turystycznie dodatkowo wygenerowaliśmy animację 3D z całej zarejestrowanej chmury punktów w celach marketingowych. Animacja pokazuje prawdziwy trójwymiarowy kształt wszystkich komór.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii zabytki