Kościół Świętej Trójcy

LOKALIZACJA

Warszawa, Polska

SPRZĘT POMIAROWY

skaner Z+F Imager 5010C, tachimetr Leica TCRA 1101

CZAS OPRACOWANIA

2 dni w terenie (200 skanów), 35 dni opracowania w biurze (rejestracja chmury, modelowanie, dokumentacja 2D)

PRODUKT KOŃCOWY

połączona chmura punktów, TruView, modele 3D, rysunki elewacji

Kościół Świętej Trójcy

Wybudowana w latach 1777-1782 kopuła kościoła Trójcy Świętej w Warszawie rozciąga się na 33 m. Kopuła obiektu jest po raz kolejny w słabej kondycji, dlatego zlecono wykonanie dokumentacji.
Inwestycje zostały zabezpieczone w celu wykonania prac konserwacyjnych na kopule. Jako pierwszy krok tego procesu 3Deling otrzymał zlecenie opracowania szczegółowego modelu 3D, a także planów 2D i rysunków elewacji struktury kopuły. Projekt był szczególnie trudny ze względu na ograniczony dostęp do bezpiecznego wykonywania prac pomiarowych na obiekcie.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii architektura