KOŚCIOŁY LIPNICY MUROWANEJ

LOKALIZACJA

Lipnica Murowana, Polska

SPRZĘT POMIAROWY

Tachimetr Leica TCRA 1101plus, skaner ZF 5010C, Canon 5Ds R, dron 3DR SOLO

CZAS OPRACOWANIA

10 dni w terenie, 4 miesiące w biurze

PRODUKT KOŃCOWY

Modele mesh, panoramy, kolorowa chmura punktów, wirtualny spacer, aplikacja mobilna, VR

Digitalizacja zabytkowych kościołów Lipnicy Murowanej

W ramach projektu „Multisensoryczne UNESCO. Digitalizacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa Lipnicy Murowanej” przeprowadzono digitalizację najważniejszych zabytków miejscowości, to jest XV-wiecznego drewnianego kościoła pw. św. Leonarda (UNESCO), XIV-wiecznego kościoła pw. św. Andrzeja oraz jedynego w Polsce sanktuarium Świętego Szymona z Lipnicy.

W ramach tego projektu wykonaliśmy bogatą dokumentację fotograficzną oraz skanowanie laserowe 3D z zewnątrz oraz wewnątrz każdego kościoła, uzyskując gęstą chmurę punktów w kolorze.
Sfotografowanie trudno dostępnych miejsc na zewnątrz kościołów były możliwe dzięki zastosowaniu drona. Dokumentacja fotograficzna oraz dane uzyskane podczas skanowania laserowego były podstawą do stworzenia trójwymiarowych modeli mesh obiektów wraz z ich wyposażeniem. Tak przygotowane modele zostały użyte do stworzenia materiałów promocyjnych, wizualizacji 3D i wirtualnego spaceru dostępnego w przeglądarce, w wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz jako aplikacja mobilna.

Zobacz wirtualny spacer po kościele św. Szymona w Lipnicy Murowanej.
WIRTUALNY SPACER
Ściągnij aplikację mobilną na swojego Androida. (Aplikację otworzyć na telefonie. Proces instalacji rozpocznie się automatycznie.)

APLIKACJA MOBILNA

Kategorie:

  Wideo projektu

  Wideo projektu

  Wideo projektu

  Inne projekty w kategorii zabytki