Most na Dunajcu

LOKALIZACJA

Dębno, Polska

SPRZĘT POMIAROWY

skane Z+F Imager 5010C, tachimetr Leica TCRA 1101 plus

CZAS OPRACOWANIA

1 dzień w terenie,1 osoba 2 dni opracowania w biurze (rejestracja, Truview, filtracja chmury punków)

PRODUKT KOŃCOWY

Połączona chmura punktów (60 pojedynczych skanów),  TruView 

Skaning laserowy mostu na rzece Dunajec

Projekt zakładał pomiar konstrukcji mostu nad rzeką Dunajec. Most wymagał gruntownego remontu, więc potrzebne były kompleksowe dane o obiekcie. W celu wykonania dokumentacji projektowej dla przebudowy, zlecono skaning laserowy mostu. W terenie zrealizowano pomiar na około 60 stanowiskach skanera. Rejestracja skanów była szczególnie trudna ze względu na bujną roślinność po obu stronach rzeki utrudniająca dokładny pomiar i późniejsze łączenie skanów.

Produktem końcowym była połączona chmura punktów o gęstości około 1 pkt na 5mm.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii architektura