Platforma wiertnicza Rosja

LOKALIZACJA

Sachalin, Rosja

SPRZĘT POMIAROWY

zarejestrowana chmura punktów od klienta

CZAS OPRACOWANIA

10 dni opracowania w biurze / 5 osób

PRODUKT KOŃCOWY

Model PDMS 

Skaning laserowy platformy wiertniczej

Klient przesłał do nas dane w postaci zarejestrowanej chmury punktów w formacie plików LFD.

Naszym zadaniem było wykonanie modeli PDMS bez atrybutów i inteligencji. Model miał być tylko geometryczną reprezentacją stanu istniejącego. Opracowanie zlecono do celów wykrycia kolizji z nowoprojektowanymi strukturami.

Mimo krótkiego terminu realizacji jaki otrzymaliśmy, udało się zrealizować wszystkie oczekiwania klienta.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii offshore