ruiny Łaszczów

LOKALIZACJA

Łaszczów, Polska

SPRZĘT POMIAROWY

skanery Z+F Imager 5010C, Riegl VZ-400, tachimetr Leica TCRA 1101 plus

CZAS OPRACOWANIA

2 dni w terenie, 20 dni opracowania w biurze

PRODUKT KOŃCOWY

połączona chmura punktów, TruView, ortoobrazy z chmury punktów, dokumentacja CAD

Skaning laserowy oraz generowanie ortoobrazów z chmury punktów dla ruin rezydencji w Łaszczowie

Teren pomiaru znajdował się w południowe wschodniej części Polski, w małym mieście Łaszczów. Obiektem, dla którego przeprowadzono skaning naziemny były ruiny XVI wiecznej rezydencji, którą obecny właściciel planuje odbudować. Ze względu na rygorystyczne przepisy dotyczące obiektów znajdujących się na liście Dziedzictwa Narodowego, architekci odpowiedzialni za odbudowę potrzebowali dokładne ortofotomapy przedstawiające szczegółowy stan i położenie każdej cegły z pozostałych ruin. Przeprowadziliśmy skaning laserowy 3D oraz wysokiej rozdzielczości zdjęcia obiektu. W kolejnej części obydwa zbiory danych zostały połączone i wygenerowano na ich podstawie wysokiej rozdzielczości chmurę punktów wraz z oteksturowanymi modelami mesh. Wielkość pixela na ortofotoobrazach była rzędu 2mm. Wygenerowaliśmy również animację dla trójwymiarowego modelu mesh obiektu, która miała posłużyć w celach marketingowych, by pomóc zgromadzić środki na odbudowę zabytkowej rezydencji.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii zabytki