PKP SŁOMNIKI

LOKALIZACJA

Stacja PKP Słomniki, Polska

SPRZĘT POMIAROWY

skanery Riegl VZ-400, tachimetr Leica TCRA 1101 plus

CZAS OPRACOWANIA

½ dnia w terenie (2 osoby pomiarowe), 1 dzień opracowania w biurze (1 osoba) 

PRODUKT KOŃCOWY

chmura punktów oraz analiza spójności skrajni kolejowej

Skaning laserowy i badanie skrajni kolejowej stacji kolejowej PKP Słomniki

We współpracy z Politechniką Krakowską przeprowadziliśmy eksperymentalne badania obiektów infrastruktury kolejowej na stacji Słomniki. Celem projektu było określenie możliwości wykorzystania skanowania laserowego 3D do weryfikacji minimalnej odległości skrajni kolejowej do torów. Użyto skanera laserowego Riegl VZ-400 3D o zasięgu 500m. Wszystkie otrzymane dane w postaci chmury punktów zostały połączone i zorientowane w jednym układzie współrzędnych ze średnim błędem ± 5mm. Do procesu łączenia chmur punktów użyto dodatkowo pomierzonych punktów kontrolnych.
Jedną z głównych zalet zastosowania skaningu laserowego 3D w tym projekcie był fakt, że wszystkie pomiary mogły zostać podjęte na odległość bez konieczności wprowadzania przerwy w ruchu pociągów, dodatkowo gromadzenie tak dokładnych danych odbywa się szybko. Warto dodać, że chmura punktów raz pozyskana może być wykorzystywana wielokrotnie do różnych zastosowań.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii architektura