Stara rzeźnia w Poznaniu

LOKALIZACJA

Poznań

SPRZĘT POMIAROWY

skaner Z+F Imager 5010C, Leica TCRA 1101 plus Total Station

CZAS OPRACOWANIA

200 dni pracy w biurze

PRODUKT KOŃCOWY

Dokumentacja 2D, chmura punktów w kolorach RGB

Inwentaryzacja “Starej Rzeźni” w Poznaniu

Przedmiotem inwentaryzacji było czternaście budynków „Starej Rzeźni” w Poznaniu. Większość obiektów kompleksu została wybudowana w 1900 roku i jest objęta ochroną konserwatora zabytków. Celem opracowania było przygotowanie dokumentacji 2D, jako materiału wyjściowego dla planowanej przebudowy tego zabytkowego zespołu budynków.

Pomiary obejmowały tradycyjny pomiar geodezyjny tachimetrem i GPS oraz pomiar skanerem laserowym. Dane ze skaningu naziemnego zostały dopełnione kolorową chmurą punktów uzyskaną po nalocie dronem. Zdecydowano się na użycie jak największej ilości bezinwazyjnych sposobów pozyskiwania danych, ponieważ wiele budynków groziło zawaleniem albo dostęp do nich był całkowicie niemożliwy.

Dokumentacja 2D, która powstała na podstawie chmury punktów oraz dostępnych ekspertyz budowlanych zawierała rzuty poziome wszystkich kondygnacji, rysunki elewacji, przekroje z widokiem w skali 1: 50 oraz zestawienie detali architektonicznych.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Wideo projektu

  Galeria projektu

Stara Rzeźnia w Poznaniu skaning laserowy
Stara Rzeźnia w Poznaniu kolorowa chmura punktów
Stara Rzeźnia w Poznaniu skaning laserowy
Stara Rzeźnia w Poznaniu skaning laserowy
Stara Rzeźnia w Poznaniu skaning laserowy
Stara Rzeźnia w Poznaniu skaning laserowy
Stara Rzeźnia w Poznaniu skaning laserowy
Stara Rzeźnia w Poznaniu skaning laserowy

  Inne projekty w kategorii zabytki