Studnia św. Jana z Dukli

LOKALIZACJA

Lwów, Ukraina

SPRZĘT POMIAROWY

scanner ZF Imager 5010, tachimetr TCRA 1201 Plus, dron, Canon 5dsr

CZAS OPRACOWANIA

1 dzień w terenie, 15 dni opracowania w biurze

PRODUKT KOŃCOWY

połączona chmura punktów, opracowanie CAD, wektorowe rysunki detali, otestruowany model HD mesh

Studnia św. Jana z Dukli

Na zlecenie Instytutu Polonika, wykonaliśmy digitalizację Studni św. Jana z Dukli usytuowanej przed Kościołem Bernardynów we Lwowie.

Z racji skali oraz geometrii obiektu zdecydowaliśmy się na użycie tylko narzędzi fotogrametrycznych czyli aparatu cyfrowego o szczególnie wysokiej rozdzielczości oraz tachimetru geodezyjnego do pomiary punktów kontrolnych koniecznych do nadania geolokalizacji oraz skali obiektu.

Efektem inwentaryzacji jest wektorowa dokumentacja CAD w postaci przekrojów, widoków elewacji oraz planu sytuacyjnego. Dodatkowo bazując na modelu siatkowym o wysokiej rozdzielczosci wygenerowano ortofoto czyli zdjęcia metryczne każdej elewacji. Model mesh 3D, po stosownym zredukowaniu siatki trójkątków do tzw. low-poly jest gotowy do publikacji na serwisach takich jak sketchfab. Wcześniejsza surowa wersja modelu siatkowego została użyta do wyrenderowania animacji obiektu, które opublikowaliśmy na serwisie Youtube.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii zabytki