szkoła newcastle

LOKALIZACJA

Newcastle, UK

SPRZĘT POMIAROWY

Klient dostarczył surowe dane w postaci chmur punktów do opracowania

CZAS OPRACOWANIA

55 dni opracowania w biurze w tym łączenie skanów oraz modelowanie w programie Revit

PRODUKT KOŃCOWY

połączona chmura punktów, TruViews, model BIM (Revit)

Opracowanie modeli BIM (Revit)

Opracowanie dokumentacji szkoły Newcastle zostało wykonane na podstawie surowych danych w postaci chmury punktów przesłanych przez Klienta.
Było to bardzo trudne zadanie z powodu dużej ilości pojedynczych skanów (powyżej 250) zarejestrowanych w pojedynczym układzie współrzędnych. Dodatkowo łączenie skanów utrudniło niedokładne rozplanowanie pomiaru, związane z brakiem doświadczenia Klienta dla takich obiektów.
Kompleks nie był duży, ale bardzo skomplikowany i nieregularny, składał się z dwóch odrębnych części. Pierwsza część została przebudowana i przekształcona na sale dla uczniów, natomiast druga część na halę sportową o skomplikowanej konstrukcji dachu.
Produktem końcowy był model BIM przygotowany w oprogramowaniu Revit. Opracowanie sporządzono na poziomie szczegółowości Level 3 dla wnętrza i zewnętrza.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii architektura