Mapa SYT-WYS 3D

LOKALIZACJA

Zastrzeżona 

SPRZĘT POMIAROWY

Klient dostarczył surowe dane w postaci chmur punktów (RGB) z mobilnego skaningu laserowego oraz zdjęcia z geolokalizacją

CZAS OPRACOWANIA

opracowanie CAD 50 dni/
1 osoba, 10 km dróg, kilka wielkoobszarowych parkingów
 

PRODUKT FINALNY

TOPO 3D

Mapa sytuacyjno wysokościowa w 3D z chmury punktów

Klient dostarczył surowe dane w postaci chmur punktów (RGB) z mobilnego skaningu laserowego oraz zdjęcia z geolokalizacją. Skaning mobilny pokrył tylko powierzchnię ulicy oraz bezpośrednio przylegające chodniki.  Zakres opracowania mapy 3D sięgał dalej poza obszar możliwie dostępny przez skaner mobilny, dlatego konieczne było przeprowadzenie dodatkowego pomiaru. Obszary bez danych potrzebne do opracowania zostały uzupełnione pomiarem z naziemnego skaningu laserowego. 

Mapa 3D została wykonana w programie Bentley Descartes. Funkcja model-by-section znacznie przyspieszyła pracę. Wykorzystaliśmy również geolokalizacje zdjęć, dzięki której nie było konieczne ręczne wyszukiwanie obszaru jakiego dotyczą fotografie.

Obszar opracowania był rozległy i różnorodny, dzięki czemu nabraliśmy sporo doświadczenia w opracowaniu map sytuacyjno wysokościowych 3D obszarów miejskich. 

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii planowanie przestrzenne