Korytarze w Wieliczce

LOKALIZACJA

Kopalnia Soli w Wieliczce, Polska

SPRZĘT POMIAROWY

Z+F Imager 5010C, tachimetr TCRA 1101 Plus

CZAS OPRACOWANIA

3 dni w terenie, 20 dni opracowania w biurze

PRODUKT KOŃCOWY

połączona chmura punktów, przekroje oraz plany wyrobisk

Skaning laserowy 3D korytarzy w Kopalni Wieliczka

Projekt na zlecenie Kopalni Wieliczka. Celem było wykonanie podkładu projektowego do planowanej renowacji i rekonstrukcji wzmocnień wyrobiska chodnikowego w Kopalni. Zleceniodawca planuje przystosowanie nowego wyrobiska do obsługi ruchu turystycznego w Kopalni. Zakres obejmował około 1500 m korytarzy, gdzie wykonaliśmy ponad 400 skanów. Równolegle ze skanowaniem, wykonaliśmy pomiar punktów kontrolnych, który był kluczowy w tym zleceniu ze względu na liniowy charakter obiektu. Z chmury punktów wyrysowaliśmy prawie 100 przekrojów poprzecznych oraz rzuty wyrobiska. Finalnie klient otrzymał opracowania 2D w plikach CAD, PDF oraz wydruki zebranej dokumentacji.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii zabytki