Zakłady chemiczne Anglia Północna

LOKALIZACJA

Anglia Północna

SPRZĘT POMIAROWY

skanery Z+F Imager 5010C i Riegl VZ-400, tachimetr Leica TCRA 1101

CZAS OPRACOWANIA

5 dni w terenie, 15 dni opracowania w biurze

PRODUKT KOŃCOWY

chmura punktów, Truview w barwach RGB, modele AVEVA PDMS

Dokumentacja powykonawcza i modele PDMS dużego zakładu chemicznego w środowisku AVEVA

Opracowaniu poddano duże zakłady chemiczne położone w północnej części Wielkiej Brytanii. Początkowo produktem pomiarów była chmur punktów w barwach RGB wraz z TruView. W kolejnym etapie wykonaliśmy w ramach inwentaryzacji powykonawczej obiektu, modele PDMS wraz z pełnym katalogiem, specyfikacją i rysunkami według indywidualnych wytycznych ISO klienta. Ostatecznie został stworzony pełen model PDMS pomierzonego obiektu. W późniejszym czasie braliśmy udział również w kilku dodatkowych zadaniach tj. kontrole potencjalnych kolizji dla nowych instalacji, analizy i symulacje zbiorników. Na tej podstawie w niektórych miejscach zalecaliśmy budowę dodatkowych barier i wypukłości, które mogłoby ograniczyć możliwość mieszkania się płynów.

Categories:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii przemysł