Zakłady chemiczne Holandia

LOKALIZACJA

Rotterdam, Holandia

SPRZĘT POMIAROWY

skaner Riegl VZ-400, tachimetr Leica TCRA 1101

CZAS OPRACOWANIA

2 dni w terenie (2 osoby, ponad 350 stanowisk skanera), 4 dni opracowania w biurze

PRODUKT KOŃCOWY

połączona chmura punktów, TruView

Dokumentacja powykonawcza i model PDMS zakładu chemicznego w środowisku AVEVA

Obiekt opracowania to średniej wielkości zakład chemiczny zlokalizowany w Holandii. Wykonano tam pełny skaning laserowy, w wyniku, którego otrzymano połączoną chmurę punktów w barwach RGB oraz TruView. Pomiar obiektu był trudny ze względu na znajdujące się tam duże kłęby pary wodnej. Brak możliwości wstrzymania pracy zakładu zmuszał do rozpoczynania pomiaru dopiero w momencie pojawienia się wiatru, który wywiewał chmury pary wodnej. Po wykonaniu dokumentacji w postaci chmury punktów ze skaningu, klient zamówił również model PDMS z pełnym katalogiem instalacji.  Ostatniej części przeprowadzono analizy potencjalnych zderzeń projektowanej instalacji z już istniejącą.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii przemysł