Tereny przemysłowe szkocja

LOKALIZACJA

Cowie, Szkocja

SPRZĘT POMIAROWY

skanery Riegl VZ-400, Leica HDS7000, tachimetr Leica TCRA 1101

CZAS OPRACOWANIA

3 dni w terenie (2 osoby,ponad 350 stanowiska skanera), 10 dni opracowania w biurze

PRODUKT KOŃCOWY

połączona chmura punktów, Truview w barwah RGB, modele AVEVA PDMS inwentaryzacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza i model PDMS zakładu chemicznego w środowisku AVEVA

Pomiarowi poddano średniej wielkości zakład chemiczny znajdujący się w Szkocji w Wielkiej Brytanii. W pierwszej fazie projektu poddaliśmy skanowaniu całą fabrykę i dostarczyliśmy klientowi chmurę punktów w barwach RGB wraz z TrueView.

W drugim etapie wykonaliśmy powykonawczy model PDMS całego obszaru. Opracowanie modelu PDMS zawierało pełny katalog bazy danych dla wszystkich rurociągów. Do opracowania użyto oprogramowania AVEVA Everything 3D. Oprócz dokumentacji powykonawczej modelu PDMS braliśmy udział w fazie projektowania nowych instalacji. Według dostarczonych wytycznych planowanych instalacji wykonaliśmy modele nowych urządzeń i rurociągów w tym samym układzie współrzędnych, biorąc pod uwagę elementy istniejące i dane z chmury punktów.  Zlokalizowaliśmy i rozwiązaliśmy wszystkie potencjalne zderzenia z już istniejącymi elementami. W ostatniej fazie wygenerowano nowe wytyczne ISO z listą zamówień instalacji, które zostały przesłane do producenta.

Kategorie:

  Wideo projektu

  Wideo projektu

  Galeria projektu

  Inne projekty w kategorii przemysł