Oferujemy wykonanie inwentaryzacji powykonawczych oraz analiz wykrywających potencjalne kolizje instalacji oraz konstrukcji w przemyśle. Na podstawie chmur punktów tworzymy wszelkiego rodzaju opracowania CAD, w tym bardzo dokładne modele 3D CAD (DWG, DGN), opracowania modeli PDMS z bazami danych, rysunki 2D CAD z wytycznymi ISO oraz wiele innych.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie opracowań dotyczących m.in.: pomiarów obiektów przemysłowych takich jak rafinerie, platformy wiertnicze, huty, kopalnie, zakłady chemiczne. Wykonaliśmy również skaning laserowy wielu statków zarówno w suchym doku jak i bezpośrednio na morzu.

Zdajemy sobie sprawę, że dla zastosowań przemysłowych dokładność opracowania skanerem laserowym jest bardzo istotna. Dlatego zawsze przeprowadzamy dodatkowe pomiary punktów kontrolnych przy pomocy precyzyjnego tachimetru, które są wykorzystywane do orientacji chmur punktów i precyzyjnego łączenia skanów.

Markujemy podczas pomiaru punkty kontrolne tak, by mogły one zostać wykorzystane przy pomiarach powykonawczych dla nowo zaprojektowanych elementów, w tym samym układzie odniesienia w celu porównania z pomiarami sprzed inwestycji. Na życzenie możemy przedstawić raport z wynikiem nawiązań w punktach kontrolnych, a także wykazać uzyskaną dokładność pomiaru i połączenia chmur punktów.

Przygotowujemy także chmury punktów do pracy w środowisku hybrydowym (chmura punktów-CAD). Natomiast dla klientów niezaznajomionych ze środowiskiem chmur punktów oferujemy konwersje chmury do środowiska CAD.

Podejmujemy również zlecenia w fazie projektowania w ścisłej współpracy z kierownikami budowy i technikami. Tworzymy symulacje i możemy proponować optymalną pozycję nowych lub wymienianych elementów takich jak: rury, reaktory, elementy konstrukcyjne. Wszystkie opracowania możemy dostarczyć w formie modeli 3D, rysunków 2D CAD lub PDMS. Klient otrzymuje model do przeglądu i zatwierdzenia, a w następnej kolejności po wniesieniu uwag, generujemy rysunki CAD zgodne z wytycznymi ISO z zaznaczeniem istotnych dla klienta detali. Taki proces gwarantuje klientowi eliminacje błędu projektowego.

Korzyści z zastosowania skaningu laserowego 3D:

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo związane z komfortem pomiaru na odległość. 

KOMPLEKSOWOŚĆ

Uzyskanie pełnych informacji na temat kształtu i położenia obiektów.

DOKŁADNOŚĆ

Duża dokładność pomiarów (wcześniej nie możliwa do osiągnięcia).

CZAS

Zmniejszenie czasu potrzebnego do pozyskania danych w porównaniu do klasycznych metod.

ŁATWOŚĆ UDOSTĘPNIANIA

Pozyskane dane mogą być łatwo przeglądane i udostępniane.
(zobacz produkt TruView)

PERFEKCJA

Mniejsze ryzyko błędów projektowych dzięki wykrywaniu potencjalnych kolizji.
(zobacz produkt clash detection)

KOSZTY

Niższe koszty związane z krótszym czasem pomiaru w terenie. 

  Wideo:

  Inne projekty w kategorii Przemysł: