ŁĄCZENIE SKANÓW

ZOBACZ WIĘCEJ

Oferujemy łączenie nawet dużej iloci skanów
Mamy doświadczenie z projektami powyżej 500 stanowisk

Niektórzy klienci z mniejszym doświadczeniem ze skaningiem laserowym mogą przesłać nam surowe dane pochodzące z pomiaru skanerem laserowym. Wykonujemy łączenie pojedynczych chmur punktów bez względu na wielkość projektu. Największy z dotychczasowych projektów składał się z ponad 5000 pojedynczych skanów. W zależności od potrzeb możemy wykonać łączenie w programie Leica Cyclon lub Z+F Laser Control. W wyniku dostarczamy połączone i zunifikowane chmury punktów lub jedynie małe objętościowo pliki tekstowe z raportem transformacji.

Jeśli klient posiada odpowiednie oprogramowanie do przetworzenia takiego pliku, transformacja może być wykonana bezpośrednio przez klienta. Z biegiem lat i z nagromadzonym doświadczeniem, opracowaliśmy szereg drobnych rozwiązań, które pomagają nam w pełni kontrolować proces łączenia chmur punktów by wyzbyć się nawet najmniejszych błędów. Ma to zasadnicze znaczenie szczególnie dla większych projektów. Obecnie pracujemy nad własnych oprogramowaniem do łączenia pojedynczych skanów w wynikową chmurę punktów.

Nasze atuty:

niestandardowe rozwiązania oprogramowania przydatne w procesie łączenia skanów

bogate doświadczenia z projektami łączenia dużej ilości skanów

niestandardowe rozwiązania w celu konwersji wszystkich najważniejszych formatów surowych danych ze skaningu