POMIARY OBJĘTOŚCI

ZOBACZ WIĘCEJ

Oferujemy bardzo dokładne i szybkie pomiary objętości i mas przy użyciu skaningu laserowego

Skaning laserowy 3D umożliwia precyzyjne badanie objętości, które może być przeprowadzone z dużą dokładnością i w bardzo krótkim czasie. Nawet bardzo gęstej chmurze punktów łatwo możemy nadać georeferencję i przekształcić do dowolnego układu współrzędnych.
Modele mesh utworzone na podstawie chmury punktów precyzyjnie przedstawiają zeskanowany teren, komory, a nawet odkrywki górnicze czy stosy węgla. Możemy łatwo obliczyć objętość porównując dwie siatki mesh lub siatkę mesh i płaską powierzchnię.
Korzyści wynikające z zastosowania skaningu laserowego 3D do obliczeń objętości:

Bardzo szczegółowe informacje o pomierzonej powierzchni

Szybkie i bezdotykowe zbieranie danych

Duży zasięg

  Przykłady pomiarów objętości:

  Projekty – pomiary

Farma w południowej Anglii