• mail@3deling.com
  • +48 793 398 768
  • EN
  • DE
  • UA

WEBPANO – PLATFORMA ONLINE DO PUBLIKACJI CYFROWEGO BLIŹNIAKA

WebPano to serwis internetowy służący do przeglądania panoram 360, chmur punktów oraz modeli 3D, umożliwiający użytkownikowi dokonywanie pomiarów, tworzenie i współdzielenie notatek. W przypadku modeli pochodzących z oprogramowania CAE [AutoCAD Plant, AVEVA PDMS, OpenPlant] istnieje dostęp do atrybutów modelu. WebPano pozwala na trzy tryby widoku: panoramiczny (gdzie dostępne są dane skanowania), orbita 3d i spacer 3d (w których dostępne są modele 3d i hotspoty Pano).

Portal WebPano zaprojektowano jako narzędzie komunikacji w procesie projektowym pomiędzy inżynierami z różnych branż. Cały zespół może przeglądać, sprawdzać i omawiać sytuację terenową zza swojego biurka za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek. Pozwala to nawet niedoświadczonym użytkownikom skorzystać z technologii skanowania laserowego 3D i ogranicza wizyty na obiekcie.

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO STRON DEMONSTRACYJNYCH:

Dowiedz się więcej:

WebPano – serwisowanie fabryki

Centrum wiedzy i dokumentacji

Organizacje mogą przesyłać lub łączyć dokumenty związane z wirtualną kopią zasobów, takiego jak określony sprzęt (pompa lub zbiornik). Dokumentem tym może być arkusz danych lub dziennik konserwacji. Powiązanie go z interfejsem Webpano ułatwia dostęp nowym pracownikom.

Platforma szkoleń 3D i certyfikacji

Kadra techniczna przechodzi szkolenia techniczne na wirtualnym widoku fabryki, w tym obszarów trudnodostępnym i niebezpiecznych połączonym z weryfikacją topografii zakładu oraz znajomością procedur postepowania np. w sytuacjach awaryjnych.

Wsparcie modernizacji

Inżynierowie ds. zakupów mogą w łatwy sposób udostępnić cyfrowo obszar do modernizacji firmom projektowym i wykonawczym, ograniczając w ten sposób zaangażowanie własnych pracowników. Dzięki temu firmy projektowe i wykonawcze mogą precyzyjniej określic koszty i efektywnie zarządzać modernizacją.

Analiza ryzyka dla utrzymania ciągłości działania

Kierownictwo dysponuje skutecznym narzędziem wspierającym dyskusję z personelem na temat potencjalnych ryzyk, które stanowią największe zagrożenie dla ciągłości operacyjnej. Inżynierowie mogą wizualnie wskazać obszary i obiekty wymagające szczególnej opieki i odrębnych procedur.

Narzędzie do inwentaryzacji zasobów

Inżynierowie ds. konserwacji mogą inwentaryzować urządzenia i obiekty, łatwo łącząc je z ich geolokalizacją i dokumentacją przechowywaną w innych systemach baz danych. W rezultacie tworzą bazę wiedzy, która jest łatwo dostępna dla nowych pracowników, umożliwiając im szybkie dostosowanie się do nowych obowiązków, jednocześnie ułatwiając inżynierom zarządzanie inspekcjami i konserwacją.

Wewnętrzne audyty i kontrole

Przeglądy instalacji, sprawdzenia urządzeń i audyty wewnętrzne są prowadzone z automatycznym oznaczeniem miejsca, gdzie zostały wykonane. Powiązanie geolokalizacji z identyfikacją radiową – RFID elementów instalacji pozwala latwiej i szybciej je oznaczyc jako sprawdzone i przekazac informację o ewentualnych koniecznych działaniach dodatkowych.

Webpano – rozwój fabryki

Platforma do publikowania chmur punktów

Mozesz publikowac chmury punktów zabrane na różnych etapach projektów inwestycyjnych i z różnych żródeł budując jedną wspólną platformę do ich przeglądania i udostępniania w sieci z zabezpieczeniem.

Platforma weryfikacji kolizji

Kolizje wykrywane na etapie wykonawstwa generują dodatkowe wysokie koszty koniecznych przeróbek. Dostajesz sporządzony przez nas pełen raport ewentualnych kolizji geometrycznych, które sprawdzamy za Ciebie porównując umiejscowienie projektowanych obiektów na wykonanym modelu bieżącej instalacji.

Wycinki chmury punktów i udostępnianie

Inżynier zarządzający chmurami punktów może wybrac i oznaczyc obszar (np. wybrany obiekt lub częśc instalacji ) i udostępnic go wskazanym osobom. Do tego może załączyc pliki danych z oznaczonych punktów pomiarowych.

Narzędzie współpracy dla uczestników projektu

Uczestnicy projektu łatwo komunikują się oznaczając i komentując wybrane obiekty i części instalacji wprowadzając notatki, komentarze i dokumenty, które udostepniane są on-line poprzez przeglądarkę. Dzięki temu unikasz nieporozumień i problemów komunikacyjnych.

Integracja z modelem 3d

Konieczność korzystania z wielu różnych programów do przeglądu i edycji dokumentacji zw. z infrastrukturą zakładu generuje wysokie koszty nadzorowania dokumentacji elektronicznej. Udostepnienie panoramy, modelu 3D , chmury punktów w jednej przeglądarce powoduje, że niemusisz kupowac i instalowac dodatkowego oprogramowania do podglądu modelu 3D.

KORZYŚCI JAKIE PRZYNOSI WEBPANO:

Unikalne bezpieczne logowanie

Zintegrowany panel pomocy

Opcje kastomizacji

Wiele trybów widoku

Obecnie obsługiwane formaty modeli: DXF, PDMS, IFC

Dostęp do atrybutów modelu, jeśli są one dostępne dla danego modelu

Widoki modeli 3D

Więcej funkcjonalności już wkrótce

Zaawansowane gizmo w trybie pomiaru zwiększające dokładność

//

Webpano shorts

Dostęp za pomocą przeglądarki internetowej

Typy wyświetlania: Pano – 3d model – Chmura punktów

Tryb wyświetlania: 3d orbit

Tryb wyświetlania: 3d walk

Tryb wyświetlania: 3d orbit sitemapą

Dzielone okno

Drzewo elementów modelu

Atrybuty elementów modelu

Pomiar przestrzenny

Pomiar liniowy

2d markup

3d markup

Dodawanie dokumentów

Dodawanie notatek

Wyszukiwanie notatek według tagu

Udostępnianie notatek

webpano-shorts

webpano – wideo prezentacje:

webpano

Biuro w Krakowie

3Deling Sp z o.o.
ul. Wincentego Pola 7/46
31-532 Kraków, Poland
+48 793 398 768
mail@3deling.com

Biuro w Londynie

3Deling Laser Scanning
Services LTD
6 Artichoke Mews | London
SE5 8TS | UNITED KINGDOM
+44 7739 036 829
mail@3deling.com

Biuro w Norwegii

3Deling Norway As
Røynebergsletta 32
4033 Stavanger, Norway
+47 464 437 12
mail@3deling.com

Biuro we Lwowie

3Deling Systems LTD
Sakharova 42, Lviv
Office 511-512, 79012, Ukraine
+38 (097) 317 30 86
mail@3deling.com

Wyceny projektów:

Paweł Dudek
PL: +48 793 398 768
Robert Bell
UK: +44 7739 036 829
Rune Gjøse
NO: +47 464 437 12
Marta Kobryn
UKR: +38 (099)125 06 43

Portal Klienta:

Social Media:

stopka