Wyceniamy każdy projekt indywidualnie, ponieważ każdy charakteryzuje się zupełnie odrębnymi właściwościami zarówno lokalizacji jak i oczekiwanego opracowania. Dla skanowania obiektów musimy oszacować liczbę pojedynczych stanowisk skanera potrzebnych do pokrycia całego obszaru i uzyskania kompletnych danych. Dlatego każda informacja od klienta dotycząca obiektu jest dla nas cenna.

Jeżeli pomiar obejmuje obszary terenu na zewnątrz chcemy poznać dokładną lokalizacje przy przy pomocy dostępnych online zdjęć satelitarnych zorientować się w specyfice obszaru. Do wyceny skanowania obiektów wewnątrz musimy posiadać informację na temat liczby kondygnacji, pomieszczeń i najlepiej przykładowe zdjęcia. Klient dodatkowo powinien określić czy skanowanie wymaga rejestracji rzeczywistych kolorów w barwach RGB lub czy wystarczając będą chmury z zarejestrowaną intensywnością odbicia.

Jeżeli wyceniamy projekt CAD lub BIM wykonywany z chmury punktów, musimy posiadać zarówno informacje zawarte powyżej, jak i decyzję dotyczącą oczekiwanego poziomu szczegółowości modeli LoD (2D CAD, 3D CAD, BIM) i opracowań. Konwersja chmury do obiektu CAD wymaga informacji o formie uproszczenia elementów, by określić poziom interpretacji elementów chmury. Wszystkie te informacje pomagają precyzyjnie określić czas wykonania opracowania i jego cenę, a dodatkowo dokładne określenie wymagań zmniejsza czas na ewentualne korekty opracowania.

Posiadamy wirtualny dysk, na który nasi klienci mogą łatwo przesyłać wszystkie pliki związane ze zapytaniem. Prosimy o wiadomość za pośrednictwem formularza, a prześlemy indywidualny login i hasło potrzebne do zalogowania.

    Imię i Nazwisko (wymagane)

    Temat

    Email (wymagane)

    Wiadomość