Oferujemy bardzo dokładną i szczegółową dokumentację CAD, interaktywne wycieczki panoramiczne, wirtualne spacery oraz wysokorozdzielcze ortoobrazy.

Skaning laserowy jest w stanie w pełni oddać wygląd obiektu oraz zachować wszystkie ważne elementy istotne dla ochrony dziedzictwa kulturowego. Obiekt po zeskanowaniu jest przeniesiony do postaci cyfrowej i może by łatwo archiwizowany. Później w każdym dowolnym terminie chmura punktów może zostać dowolnie przetworzona.

 

W przypadku projektów architektonicznych możemy dokładnie wykreślić nawet bardzo szczegółowe detale i przenieść je na rysunek CAD 2D, jak również do postaci modelu w przestrzeni trójwymiarowej oraz modelu BIM 3D.

Oprócz bardzo dokładnych informacji przestrzennych, skaning 3D dostarcza informacji o skali barwnej RGB i oddaje realistyczną teksturę obiektów. Chociaż praca przy takich ustawieniach jest bardziej czasochłonna, to barwna chmura punktów może być używana do tworzenia ortoobrazów, jak również obecnie bardzo cenionych animacji.

Jeśli obiekt jest nieregularny, a produktem końcowym ma być model 3D (do drukowania lub obliczeń objętości i pokrycia) możemy użyć nowej metody pomiarowej, która łączy skaning laserowy ze zdjęciami wysokiej rozdzielczości, i na ich podstawie wygenerować model siatki obiektu z wysokorozdzielczą, rzeczywistą teksturą.

 

Korzyści z zastosowania skaningu laserowego 3D:

Cyfrowe dane

Skaning obiektów z rejestracją całej przestrzeni opracowania oraz informacją o barwach.

Dokładność

Wysoka szczegółowość i precyzja. 

Wizualizacje

Dodatkowo zarchiwizowany elektronicznie obraz obiektu może być wykorzystywany w celach marketingowych (w postaci wizualizacji).

Ortofoto

Wykorzystanie nowej metody ortoobrazów (ortofotoplanów).

  Model mesh

  chmura punktów 

  Wideo:

  Inne projekty w kategorii Zabytki: