• mail@3deling.com
 • +48 793 398 768
 • EN
 • DE
 • UA

Naziemny skaning laserowy - planowanie przestrzenne

Naziemny skaning laserowy 3D może obejmować również duże aglomeracje miejskie. Na jego podstawie wykonuje się opracowania CAD zarówno dwu- jak i trójwymiarowe, w tym rysunki elewacji, rzuty, modele 3D, mass modele oraz mapy topograficzne 2D i 3D.

Nawet przy pomocy naziemnego skaningu laserowego możemy dokonać pomiaru rozległych powierzchni. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, wykonujemy pomiary przy pomocy mobilnego skanera laserowego (jest mniej dokładny, jednak nadal wystarczający dla takich zastosowań).

Dla dużych powierzchni tworzymy opracowania topograficzne – Topo 2D i 3D, na podstawie chmury punktów. Ponadto wykonujemy modele 3D oraz rysunki 2D, mass modele oraz modele ROL w celu badania poziomu oświetlenia (eng. ROL – Right of Lights).

Wykonujemy zlecenia dla klientów z całego świata z różnych sektorów tj. koleje, drogi, budynki. Dostosowujemy opracowania do indywidualnych standardów, wg dostarczonych wytycznych klienta, zgodnie z jego wymaganiami i specyfikacją.

Możemy również przetwarzać dane pozyskane z lotniczego skaningu laserowego. Posiadamy oprogramowanie, które pozwala nam dokonać niezbędnych obliczeń i opracować georeferencję.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA SKANINGU LASEROWEGO 3D:

KOMPLEKSOWOŚĆ

Kompleksowe informacje na podstawie jednego pomiaru.

DOKŁADNOŚĆ

Wysoka szczegółowość i precyzja.

ZAKRES OPRACOWANIA

Pomiar nawet rozległych obszarów.

WIZUALIZACJE

Możliwość tworzenia wizualizacji.

Naziemny skaning laserowy umożliwia szybkie i precyzyjne pomiarowanie obiektów, z precyzją która nie jest możliwa przy użyciu tradycyjnych metod. Architektura, przestrzeń czy obiekty przemysłowe mogą tu być odwzorowane z dokładnością nawet do 2 mm. Skanery są w stanie zmierzyć nawet 2 miliony punktów w ciągu sekundy. Zebrane w ten sposób dane w postaci chmur punktów mogą być importowane do różnego rodzaju oprogramowań i wykorzystywane do modelowania, analizy oraz wektoryzacji. Skanowanie 3D pozwala gromadzić ogromną ilość szczegółowych danych, a wykonany raz skan laserowy może posłużyć do tworzenia wielu różnych opracowań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. 

Naziemny skaning laserowy – zastosowanie 

Technologia skanowania laserowego znajduje zastosowanie w precyzyjnych pomiarach, które wymagają największej dokładności. Przykładem mogą być tu pomiary i projektowanie instalacji przemysłowych oraz prace podziemne. Skaning laserowy jest powszechnie wykorzystywany w geodezji naziemnej do różnych celów, wśród których można wymienić:

 • sprawdzanie, inwentaryzację, budowę i przebudowę dróg, linii kolejowych, wiaduktów czy estakad,
 • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane obiektów zabytkowych,
 • inwentaryzacje budynków przemysłowych oraz infrastruktury technicznej,
 • monitorowanie robót budowlanych,
 • monitorowanie podziemnych wyrobisk, jaskiń i chodników w kopalniach,
 • pomiary rzeźby terenu i mas ziemnych,
 • inwentaryzacje upraw rolnych i drzewostanów w celu określenia ich zasobności.

Dzięki technologii skaningu laserowego możliwe jest precyzyjne i kompleksowe zbieranie danych w wielu różnorodnych obszarach.

Korzyści ze skanowania 3D w planowaniu przestrzennym

Zastosowanie technologii wizualizacji 3D w procesie planistycznym przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim przyczynia się do poprawy czytelności dokumentów planistycznych. Dzięki modelom trójwymiarowym możliwe jest również skuteczne ograniczenie konfliktów między różnymi interesariuszami na etapie procesu planistycznego. Pomaga w tym przedstawienie wizji zagospodarowania przestrzennego w jasny i przejrzysty sposób, wraz z prezentacją maksymalnych i minimalnych parametrów planowanych inwestycji.

Skanowanie 3D może być wykorzystane również w innych opracowaniach, takich jak: koncepcje zagospodarowania terenu, projekty modernizacji przestrzeni publicznych czy jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów. Zastosowanie wizualizacji 3D jest obecnie jednym z najlepszych sposobów prezentacji planów i możliwości inwestycyjnych dla danego obszaru, a ich zaletą jest niższy koszt oraz większa elastyczność we wprowadzaniu zmian i modyfikacji w procesie planistycznym, szczególnie w przypadku częstych zmian. Dodatkową zaletą jest możliwość prezentacji zamierzeń i możliwości inwestycyjnych w odpowiednich programach, a także online. 

Skanowanie 3D w ofercie 3Deling

Naziemny skaning laserowy 3D może obejmować również duże aglomeracje miejskie. Na jego podstawie wykonuje się opracowania CAD zarówno dwu- jak i trójwymiarowe, w tym rysunki elewacji, rzuty, modele 3D, mass modele oraz mapy topograficzne 2D i 3D.

Nawet przy pomocy naziemnego skaningu laserowego możemy dokonać pomiaru rozległych powierzchni. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, wykonujemy pomiary przy pomocy mobilnego skanera laserowego (jest mniej dokładny, jednak nadal wystarczający dla takich zastosowań).

Dla dużych powierzchni tworzymy opracowania topograficzne – Topo 2D i 3D, na podstawie chmury punktów. Ponadto wykonujemy modele 3D oraz rysunki 2D, mass modele oraz modele ROL w celu badania poziomu oświetlenia (eng. ROL – Right of Lights).

Wykonujemy zlecenia dla klientów z całego świata z różnych sektorów tj. koleje, drogi, budynki. Dostosowujemy opracowania do indywidualnych standardów, wg dostarczonych wytycznych klienta, zgodnie z jego wymaganiami i specyfikacją.

Możemy również przetwarzać dane pozyskane z lotniczego skaningu laserowego. Posiadamy oprogramowanie, które pozwala nam dokonać niezbędnych obliczeń i opracować georeferencję.

Polecamy też inne nasze usługi związane ze skanowaniem 3D, np.: cyfrowa fabryka, inwentaryzacja 3D obiektów przemysłowych lub zabytków. Każdy projekt wyceniamy indywidualnie, biorąc pod uwagę specyfikę obiektów, które mają być mierzone oraz rodzaj i ilość oczekiwanych przez klienta opracowań. Naziemny skaning laserowy wykonujemy w Polsce i wielu innych miejscach na świecie. W celu dokładnego omówienia zamawianej usługi zapraszamy do kontaktu.

WIDEO:

INNE PROJEKTY W KATEGORII PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

urban

Biuro w Krakowie

3Deling Sp z o.o.
ul. Wincentego Pola 7/46
31-532 Kraków, Poland
+48 793 398 768
mail@3deling.com

Biuro w Londynie

3Deling Laser Scanning
Services LTD
6 Artichoke Mews | London
SE5 8TS | UNITED KINGDOM
+44 7739 036 829
mail@3deling.com

Biuro w Norwegii

3Deling Norway As
Røynebergsletta 32
4033 Stavanger, Norway
+47 464 437 12
mail@3deling.com

Biuro we Lwowie

3Deling Systems LTD
Sakharova 42, Lviv
Office 511-512, 79012, Ukraine
+38 (097) 317 30 86
mail@3deling.com

Wyceny projektów:

Paweł Dudek
PL: +48 793 398 768
Robert Bell
UK: +44 7739 036 829
Rune Gjøse
NO: +47 464 437 12
Marta Kobryn
UKR: +38 (099)125 06 43

Portal Klienta:

Social Media:

stopka