Oferujemy wykonanie modeli do analiz nasłonecznienia (eng. Right of Lights)

Długi zasięg skaningu laserowego jest bardzo skuteczny w badaniach dotyczących poziomu nasłonecznienia (zacienienia lub przesłaniania). Na podstawie skaningu laserowego wykonujemy modele 3D, mass modele oraz rysunki elewacji do przeprowadzania dalszych analiz nasłonecznienia, zacienienia lub przesłaniania.

Dostosowujemy nasze rezultaty do wszystkich wytycznych i standardów klienta. Możemy również tworzyć modele nie tylko z chmury punktów, ale również z dostarczonych planów dachów i elewacji 2D.

  Przykłady analiz nasłonecznienia: